Europe Connexion: Evaluace kvality a etiky v evropských veřejných zakázkách/ A. Badea

Vila Štvanice/// Februar 2019

director/ Adam Svozil
dramaturgy/ Marie Špalová
set&costume design/ Anna Brotánková
performed by/ Nataša Mikulová, Michal Bednář, Vojtěch Vodochodský